Toegankelijk voor alle kinderen

OBS de Triangel is een school met ongeveer 180 leerlingen midden in de wijk Warande. Een openbare school die in een veilige omgeving onderwijs geeft aan kinderen in de basisschoolleeftijd.

Naast de gebruikelijke aandacht voor de kerndoelen, wordt er aandacht geschonken aan cultuur- en ICT onderwijs. De Triangel is toegankelijk voor ieder kind, ongeacht de politieke of levensbeschouwelijke opvatting van de ouders en leerlingen.

Op de Triangel willen wij dat onze leerlingen met plezier kennis en vaardigheden opdoen, ervaringen delen en zich mede verantwoordelijk voelen voor de school als geheel. Als betrokken team zijn wij er om onze leerlingen zelf verstandige keuzes te leren maken t.a.v. hun eigen gedrag.

De belangstelling voor onze school is groot en daar zijn we trots op! Het gevolg is echter wel dat wij helaas voor schooljaar 2023-2024 voorlopig geen plek meer hebben voor leerlingen in de groepen 2 tot en met 8. Wel kunt u uw kind aanmelden voor onze wachtlijst.

Doordat er een limiet zit aan het aantal kinderen in relatie tot de beschikbare huisvesting en een limiet voor wat betreft het aantal leerlingen per groep waaraan wij onderwijs kunnen bieden is het noodzakelijk dat wij een daarop afgestemde voorrangsregeling hanteren.

Bij het aanmelden en toelaten van leerlingen gelden op onze school de volgende uitgangspunten/voorrangsregels:

  • Kinderen waarvan al oudere broertjes/zusjes op school zitten hebben voorrang op andere kinderen
  • Kinderen die in de buurt (voedingsgebied*) van de school (komen) wonen (thuisnabij) en nog geen school in de gemeente Lelystad hebben (voorrang op leerlingen hieronder bij punt 3).
  • Kinderen die in de buurt (voedingsgebied) van de school (komen) wonen (thuisnabij), hebben in principe voorrang op kinderen die verder weg wonen, mits het maximum aantal leerlingen nog niet bereikt is. Deze toelating gebeurt op volgorde van aanmelding.

 

De Triangel online!

Onze schoolactiviteiten zijn te volgen op Facebook en Instagram!

Continu leren

Op De Triangel werken we momenteel met het vijf-gelijke-dagen-model. Dit betekent dat alle leerlingen dezelfde schooltijden hebben: maandag t/m vrijdag van 8.15-14.00 uur.

Wij bieden voorschoolse en naschoolse opvang in samenwerking met Go! Kinderopvang

Aandacht voor de individuele leerling