Joop
Directeur
Marscha
Pedagogisch medewerker GO!
Iris
Locatieleider GO!
Linda
Leerkracht 'Banjo'
Mariati
Pedagogisch medewerker GO!
Linda
Onderwijsassistent
Gaby
Intern begeleider
Alice
Pedagogisch medewerker GO!
Kimberley
Lindsey
Leerkracht 'Trompet'
Sissy
Leerkracht 'Tamboerijn'
Toos
Pedagogisch medewerker GO!
Iris
Pedagogisch medewerker GO!
Marlinde
Vakleerkracht gym
Marina
Pedagogisch medewerker GO!
Kelly
Lio leerkracht 'Saxofoon'
Ton
Vrijwillige Conciërge
Nancy
Pedagogisch medewerker GO!
Bert
Conciërge
Ilona
Leerkracht 'Saxofoon'
Eline
Leerkracht 'Djembé'
Monique
Administratie
Joost
Leraarondersteuner 'Vleugel'
Loes
Leerkracht 'Tamboerijn'
Nouchka
Leerkracht 'Tamboerijn'
Tineke
Vrijwilliger en invalleerkracht
Kris
Leerkracht 'de Piccolo'
Dimitri
Vrijwilliger
Sabrina
Pedagogisch medewerker GO!